Vägarbete längs Erik Dahlbergsvägen

Under september – december 2019 kommer Karlshamns Energi att stänga av gång- och cykelbanan längs Erik Dahlbergsvägen i olika etapper. Gångtrafikanter hänvisas till trottoar på motsatt sida av vägen, men cyklister kommer att behöva hitta en annan säker väg att färdas under denna period.

Det kommer vara tydligt skyltat med var man inte får cykla eller gå under hela sträckan. Hastighetsbegränsningen kommer även att sänkas för att öka säkerheten.

Etapp 1 September – Oktober

Gång- och cykelbanan längs Erik Dahlbergsvägen, mellan Hagalundsvägen och Stationsvägen stängs av.

Etapp 2 November – December

Gång- och cykelbanan längs Erik Dahlbergsvägen, mellan Stationsvägen och  Surbrunnsvägen stängs av.

Läs mer på www.karlshamnenergi.se