Utökad fjärrundervisning i slutet av höstterminen

Vägga Gymnasieskola har beslutat att fjärrundervisningen utökas till att gälla samtliga klasser vecka 51-52 och 2 (14-22/12 och 11-15/1) Beslutet innefattar inte Gymnasiesärskolan. Undantag kan förekomma utifrån särskilda skäl som fattas av rektor.

Undervisande lärare och mentorer kommer göra sitt bästa för att eleverna ska känna sig trygga och bekväma med fjärrundervisningen. Närmare information till eleverna kommer att läggas ut på ElevNytt (kortonline).

Skolledningen
Vägga Gymnasieskola