Studentavslutning 2021

Information om studentavslutning på Vägga Gymnasieskola och Gymnasiesärskola

Årets studentfirande för Vägga Gymnasieskolas avgångsklasser är fördelat på två dagar, onsdag 9 juni och torsdag 10 juni, och olika tider på dagen.

Information om studentavslutning på Vägga Gymnasieskola och Gymnasiesärskola

Viktig information om studentfirandet på Vägga Gymnasieskola:

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer får inte föräldrar, anhöriga eller allmänheten befinna sig på skolans område under studentavslutningsdagarna. Vi ber dig, som blivande student, att vänligen informera släkt och vänner att respektera att inte komma till skolan.

Vi ser fram emot två härliga studentdagar!

Skolledningen med personal
Vägga Gymnasieskola