Stipendier att söka vid Vägga Gymnasieskola

Välkommen att ansöka om stipendier vid Vägga Gymnasieskola. Sista ansökningsdagen är den 1 november 2018.

Fonderna som man kan söka stipendier ur är följande:

Stiftelsen Karlshamns kommuns samfond för gymnasiet

Bidragsberättigade är elever vid kommunens gymnasieskola. Vid beslut om utdelning ur samfonden ska hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna.

Stiftelsen Textillärare Ebba Svenssons fond

Bidragsberättigade är skötsamma och medellösa elever, som har för avsikt att vidareutbilda sig inom textil- och konstfack.

Stiftelsen A Hellerströms donationsfond

Bidragsberättigade är elever vid kommunens gymnasieskolas tekniska linjer.

Stiftelsen Gustafva Meyers donationsfond

Bidragsberättigade är kvinnliga elever vid kommunens gymnasieskola.

Stiftelsen Karin och Olow Borgudds fond

Bidragsberättigade är elever inskrivna vid Vägga Gymnasieskola med pågående gymnasiala studier.