SPAN på Vägga

Den 24 maj fick årets treor på Vägga gymnasieskola SPAN på framtiden. Syftet med dagen var att förbereda ungdomarna för vuxenlivet. Information fick de av Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Navigatorcentrum där representanter var på plats. Information om pensionsmyndigheten och försäkringskassan gavs av studie- och yrkesvägledare Linda Rotsten och Ann-Marie Sjöholm.

SPAN står för Skatteverket, Pensionsmyndigheten, Arbetsförmedlingen och Navigatorcentrum

På bilden från höger: Johanna Jonsson (Navigatorcentrum), Julia Lindbäck (Arbetsförmedligen), Lasse Hansson (Navigatorcentrum), Linda Rotsten (Vägga Gymnasieskola), Ann-Marie Sjöholm (Vägga Gymnasieskola) och Annika Lind (Skatteverket).