Skolstart årskurs 2 och 3 – hösten 2022

Årskurs 2 och 3 samt elever som fortsätter på introduktionsprogrammen börjar torsdagen den 18 augusti.

Samling med mentorer i klassrum kl. 08:00 till cirka 09:20. Genomgång av schema, viktig information och utdelning av material.

Information om vilket klassrum finns i huvudentrén eller se på Kortonline/Lärportalen under ”Skolstart”.

Från och med position 3: undervisning enligt schema.

 

OBS!
Årskurs 1 börjar onsdagen den 17 augusti kl. 08:00.
Samling med mentorerna i klassrum. Värdar finns på skolgård och i entrén för att hjälpa till. Skoldagen slutar 14:00.

Gymnasiesärskolan: Skolstart enligt särskild information.

Varmt välkomna!