Skolstart 20 augusti

Tisdagen den 20 augusti hälsar vi nya och gamla elever välkomna till ett nytt läsår. Vi har längtat hela sommaren!

Årskurs 1

08:00 Samling med mentorerna i klassrum. Värdar finns på skolgård och i entrén för att hjälpa till. Skoldagen slutar cirka 15:30.

Årskurs 2 och 3

11:00 Samling med mentorerna i klassrum. Information om vilket klassrum respektive klass samlas i finns i huvudentrén.

Resor skolstartsdagen

Du som är berättigad till busskort reser gratis till skolan första dagen. När du kommer till skolan får du ett tillfälligt busskort av din mentor som gäller tills du får ditt riktiga busskort.

Varmt välkomna!