Skollegitimationer införs på Väggaskolan

Från och med onsdagen den 29 mars måste alla som vistas i gymnasieskolans lokaler bära sin skollegitimation synligt.

Syftet med skollegitimationer är att skapa en miljö som är både trygg och välkomnande för elever och personal vid Väggaskolan. För att kunna göra detta, behöver vi därför säkerställa, vilka som har behörighet att vistas i skolan.

I ett senare skede kommer även entrédörrarna att låsas. Skollegitimation kommer då att behövas, för att komma in i skolans olika byggnader. Beroende på programtillhörighet har man olika behörighet till skolans byggnader och enskilda salar. Mer information om låsningen av entrédörrarna kommer längre fram.

Skollegitimationen bärs synligt under hela vistelsen i skolmiljön och ger tillträde till byggnader och skollunch. Elever och personal har tillträde till skolan och vi stänger ute obehöriga. På så vis minskar risken för obehöriga att ta sig in på skolan och vistas där utan tillåtelse.

Skolan är ingen offentlig plats och Väggaskolan har lanserat skollegitimationer för att det ska vara tryggt och säkert för elever och personal att vistas i skolans lokaler. Är du besökare till skolan ska du ha ett inbokat möte och meddela den du besöker eller receptionen vid ankomst. Du får ett besökskort av receptionen.

Vi vill påminna om vikten av att ha med sin skollegitimation för att få vistas på skolan. Skollegitimationen ska vara synlig under hela dagen.

Du hittar vanliga frågor och svar här >

/Skolledningen