Uppdatering gällande fjärrundervisning

Sent i fredags (18/12)  förlängdes rekommendationerna för fjärrundervisning fram till den 24 januari. Detta innebär att alla klasser på gymnasiet har fjärrundervisning även vecka 3, Introduktionsprogrammen och Gymnasiesärskolan är undantagna. Redan gjord planering kring stöd och praktiska moment inne på skolan gäller. Var beredda på att förändringar kan ske snabbt beroende på hur läger kring smittspridningen ser ut efter jullovet.

Följande gäller:

Gymnasieskolan (ej IM)

Vecka 50, 51, 52 och 2-3 -Fjärrundervisning

Fjärrundervisning för samtliga klasser. De planer, som redan är gjorda för vecka 51, 52 och 2-3 gällande att ta in elever för stöd, prov och praktiska moment, gäller.

Vecka 4-9 -Fjärrundervisning varannan vecka

Följande klasser har  FJÄRRUNDERVISNING vecka 4, 6 & 9
BA18, BA19, BF19, EE19, EK20a, EK20b, ES20, FT18, FT19, NA20, RL18, RL19, SA20a, SA20b, TE20, VF18, VF19, VO19 & IM.

Följande klasser har FJÄRRUNDERVISNING vecka  5 & 7
BA20, BF20, EE20, EK18a, EK18b, EK19a, EK19b, ES18, ES19, FT20, HT20, NA18, NA19a, NA19b, RL20, SA18, SA19, TE18, TE19, VF20 & VO20.

En översikt över fjärrundervisningen hittar du här>

Introduktionsprogrammen (IM)

Vecka 50 -på skolan

Undervisning på skolan med förberedelse för fjärrundervisning.

Vecka 51, 52 och 2 -Fjärrundervisning

Fjärrundervisning för samtliga klasser. De planer som är gjorda för vecka 51, 52 och 2 gällande att ta in elever för stöd, prov och praktiska moment, gäller. Om ytterligare behov finns att ta in elever på skolan, sker det i dialog med rektor.

Vecka 3-9 -Fjärrundervisning varannan vecka

IM har fjärrundervisning vecka 4, 6 & 9 och är inne på skolan vecka 3, 5 & 7.

En översikt över fjärrundervisningen hittar du här>

Gymnasiesärskolan

Vecka 50, 52 – Stängt

Ingen undervisning. Särskild information har getts till Gymnasiesärskolan.

Vecka 51, 2-9 -på skolan

Undervisning som vanligt.

Praktisk information

 • Tänk på att ta hem det undervisningsmaterial som du behöver ha tillgång till under fjärrundervisningen!
 • Vecka 50 är huvudentrén öppen, om du behöver komma åt ditt skåp.
 • Under veckorna 51, 52 och 2 (14-22/12 och 11-15/1) är skolan låst och du kommer alltså inte in i skolan.
 • Du som har en avtalad tid, för exempelvis prov, laboration eller annan undervisning, blir hämtad utanför huvudentrén av din lärare. Tänk på att du måste vara symtomfri om du ska besöka skolans lokaler!
 • Elevstödet har fortsatt möjlighet att ta in enskilda elever med åtgärdsprogram för stöd via E214.
 • Administrationen är inte alltid på plats så receptionen kan vara obemannad.
 • Om du får problem med din dator, maila till IT-tekniker Mikael.
 • Om du behöver IKT-support, mailar du IKT-pedagogerna Peter eller Petra.

Viktigt att tänka på för dig, som elev, under fjärrundervisningen!

 • Du följer ditt schema om inget annat är avtalat.
 • Din lärare kommer att registrera närvaro, incheck/utcheck med kamera på. Kom i tid till lektionen, även om den är via datorn.
 • Om du är sjuk, ska du sjukanmäla dig som vanligt, antingen via Dexter eller via telefonnr 0454-815 02. Sjukanmälan görs av vårdnadshavare eller myndig elev.
 • Du får studiemedel även vid distans- och fjärrundervisning. Du kan läsa mer på CSN:s hemsida.
 • Följ aktivt ElevNytt på www.kortonline.se, Väggaskolans hemsida och lärarnas instruktioner på det sätt som dina lärare vanligen brukar kommunicera, på digitala medier.

För att detta ska fungerar krävs att du tar ansvar för dina studier och att du aktivt ber om hjälp om något inte fungerar. Skolans ordningsregler är viktiga att följa med betoning på studiero, trygghet och trivsel. Vi är varandras arbetsmiljö!