När- och fjärrundervisning vecka 22

På senaste riskbedömningen beslutades att Vägga Gymnasieskola kommer ha behovsanpassad närundervisning de kommande veckorna, där klasser som verkligen måste vara inne på skolan på grund av kunskapsredovisningar och praktiska moment prioriteras.

Planeringen för Vecka 22 är klar och du hittar den här> 

Förändringar kan ske snabbt, så håll koll på KORt-online.

Trevlig Pingsthelg!

/Skolledningen