Måndagen den 17 april låses gymnasieskolans entréer

Efter påsklovet kommer skolans entréer att vara låsta. För att låsa upp entrédörren ”blippar” du din skollegitimation mot kortläsaren och öppnar sedan dörren. Låsningen av entrédörrarna är en del av införande av skollegitimation.

 

Frågor och svar för elever

Hur gör jag för att låsa upp entrédörren?

För att låsa upp entrédörren ”blippar” du din skollegitimation mot kortläsaren. När denna lyser grönt, är dörren upplåst och du kan öppna dörren. Tänk på att du inte får släppa in obehöriga på skolan.

Genom vilka entréer kommer jag in?

Huvudentrén
Huvudentrén kommer att vara upplåst 07:30-08:15 varje dag förutom onsdagar då den är upplåst 09:15-10:00. Personal finns då i entrén och hälsar välkommen.

Hus A, B och C
Personal samt elever som har lektioner i A-, B- och C-husen kommer in i dessa entréer.  Detta gäller även dörren mellan B- och D-huset (Glasgången). Även de elever som har individuellt val eller enstaka lektioner i dessa hus kommer in här. Övriga elever hänvisas till skolans andra entréer.

Hus E
Alla gymnasieskolans elever kommer in i E-husets entréer.

Hus H och F
Personal och samt de elever som har lektioner i G och F-husen kommer in i dessa entréer.  Övriga elever hänvisas till skolans andra entréer.

Hus M
Personal samt de elever som har lektioner i M-huset kommer in i denna entré.  Övriga elever hänvisas till skolans andra entréer.

Vilka tider kommer jag in?

Elevernas skollegitimationer fungerar för passage alla skoldagar klockan 07:30-16:00.

Vad gör jag om jag inte kommer in där jag borde?

Om du inte kommer in i en byggnad där du har lektion, kontaktar du elevcoacherna för att få rätt access.

Vad gör jag om jag glömt mitt kort?

Har du glömt ditt kort, går du in via huvudentrén och kontaktar någon av elevcoacherna som hjälper dig med ett temporärt kort.