Kulturfestival Eskom 2022

17-19 maj slår estetiska programmet upp portarna för sin helt nya kulturfestival Eskom 2022!

Festivalen har ett fullspäckat program som bjuder på konserter, utställningar, dans, teater med mera. Allt sker på Lokstallarna i Karlshamn!

Varmt Välkomna!