Inspiratörer gästade

Torsdagen den 14 november på förmiddagen fick förstaårselever på de högskoleförberedande programmen träffa inspiratörer från yrkeslivet. Inspiratörerna var nio till antalet och representerade olika yrken och arbetsgivare. Syftet var att visa eleverna vad man kan jobba med, tänkbara yrkesval och vilka vägar man kan ta från studier till ett arbete. 

För tredje året i rad samlade studie- och yrkesvägledarna inspiratörer från olika branscher till en inspirationsdag på hösten. Bland inspiratörerna fanns skiftande yrken som socionom, miljöstrateg, speldesigner, mäklare, IT-utvecklare med flera. Syftet var precis som tidigare att visa och exemplifiera tänkbara vägar man kan ta, till utbildning och jobb.

Inspiratörerna anlände vid 9-tiden och blev bjudna på frukost. Därefter hölls miniföreläsningar olika klassrum i tre pass. Varje miniföreläsning var tjugo minuter och efteråt hölls en kortare frågestund. Inspiratörernas huvuduppgift var att berätta om sin bakgrund, sitt arbete och hur en vanlig dag kan se ut.

Eleverna som lyssnade kom från ekonomi-, samhälls-, teknik-, estetiska-, naturvetenskaps-, och introduktionsprogrammet. Totalt 185 elever fick inspireras av de yrkesverksamma inspiratörerna. Eleverna var slumpvis blandade. Vilka inspiratörer de hamnade hos var också avgjort av slumpen.

Svenja Andersén, socionom från Karlshamns kommun, var en av inspiratörerna. Hon har medverkat alla tre åren som inspiratörsdagen har arrangerats på det här sättet.
– För mig personligen är det två saker som jag vill förmedla till ungdomarna. Det ena är att yrkesvalet kan bli bra trots att det inte alltid blir som man har tänkt sig från början. Men det kan krävas att man kämpar, tar eget ansvar och aldrig ge upp, säger hon. Det andra är att jag vill visa upp en nyanserad bild av socionomyrket. Det kan vara otroligt tufft bitvis, men det ger också väldigt mycket tillbaka.

Sofie Wikström, Lead Artist på Karlshamnsbaserade spelstudion The Station, liknande spelutveckling vid att bygga ett hus. Det behövs många olika specialister som är bra på olika saker och bidrar tillsammans för att skapa helheten.
– Det är alltid roligt att göra såna här presentationer!  säger hon efteråt. Spelindustrin är väldigt sluten och ”hemlig” i vanliga fall, så det är roligt att kunna dela med sig när man har möjlighet.

Som avslutning bjöd studie- och yrkesvägledarna inspiratörerna på lunch i Vägga gymnasieskolas egna restaurang Sjöbris. Dagen sammanfattades kort under lunchen och alla verkade nöjda, även om lite mer interaktion i form av frågor från eleverna hade varit önskvärt. Konceptet planeras återkomma nästa år igen.