Studentavslutningen på Vägga Gymnasieskola och Gymnasiesärskola

Mellan den 9 juni och 12 juni firar Vägga Gymnasieskola sina studenter. Gamla traditioner får samsas med nya rekommendationer men fira ska vi!

Vi vill tacka alla elever för ert stora engagemang inför studenten 2020. Vi har fått in många bra och kreativa idéer. Det kommer på många sätt att bli en annorlunda student, där vi tillsammans kommer att göra allt för att skapa en fin och unik dag, som ni kan minnas med glädje. Vi är mycket stolta över det stora ansvar som har tagits i rådande situation.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer får inte föräldrar, anhöriga eller allmänheten befinna sig på skolans område under studentavslutningsdagarna. Vi ber dig, som blivande student, att vänligen informera släkt och vänner att respektera att inte komma till skolan.

Årets studentfirande för skolans avgångsklasser är fördelat på fyra dagar och olika tider på dagen. Läs mer här>