Gymnasieingenjör – framtidens yrke!

Du har väl inte missat att Vägga har en gymnasieingenjörs utbildning inom hållbar energi? Efterfrågan på gymnasieingenjörer från näringslivet är stor och därför är nu utbildningen tillbaka. Utbildningen bygger på Teknikprogrammet och dess examensmål. Elever som har examen från Teknikprogrammet kan söka t.o.m. det år de fyller 22 år. Programmet har riksintag, vilket betyder att man kan söka utbildningen från hela landet.

Utbildningen genomförs i projektform och ni kommer blanda teori och praktik. Det innebär att kurserna inte läses var för sig (som tidigare) utan de kommer gå ihop. Detta för att återspegla hur det går till ute i arbetslivet.

”Utbildningen till gymnasieingenjör är en snabb och bra väg in i arbetslivet. Att utbildningen drivs i projektform och att eleverna är ute 15 veckor på APL gör att de är väl förberedda inför deras kommande arbetsliv som gymnasieingenjörer. Ett 1-årig utbildning som gör stor skillnad inför framtiden!” säger Oskar Hjalmarsson, lärare.

Vi har ett nära samarbete med Netport Energikluster samt regionala företag och organisationer inom energi- och hållbarhetssektorn. Utbildningen är förlagd till Netport Science Park på Östra Piren i Karlshamn. Satsningen på energi gör vi för att det är ett högintressant och globalt arbetsfält för framtiden.

Läs mer om ansökan och antagning på www.skanegy.se