Förtidsröstning på Vägga 10/5

Fredagen den 10 maj kl. 09:00 – 13:00 har elever och personal möjlighet att förtidsrösta på Väggaskolans bibliotek.

Om du ska förtidsrösta behöver du:

  • Röstkort. Röstkorten delas ut mellan den 2-8 maj.
  • Id-handling. Om du inte har någon id-handling kan en annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling.

Läs mer om EU-valet på valmyndighetens hemsida