Föräldramöten för årskurs 1 hösten 2022

Under vecka 35 välkomnas alla vårdnadshavare till föräldramöte i Väggasalen enligt nedanstående tider.

Måndagen den 29 augusti kl 18:15-20:00

Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet.

 

Tisdagen den 30 augusti kl 18:15-20:00

Bygg- och anläggningsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet.

 

Onsdagen den 31 augusti kl 18:15-20:00

El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet.

 

Varmt Välkommen!