Föräldramöten för årskurs 1 hösten 2021

Under vecka 35 välkomnas alla vårdnadshavare till digitala föräldramöten som genomförs av respektive program med hjälp av Zoom.
Mentorerna mailar inbjudan till sina elever. Elev loggar in och överlämnar datorn till sina föräldrar.

Föräldramöten för elever i årskurs 1 genomförs på följande datum och tid:
Klicka på den skolenhet som ditt barn tillhör för att komma till mötet.

Program Datum Tid
Skolenhet 2 BF, ES, SA, VO 31 augusti 18:15 – 19:30
Skolenhet 3 BA, EK, RL, VF, HT 1 september 18:15 – 19:30
Skolenhet 4 EE, FT, NA, TE 2 september 18:15 – 19:30

Om någon av vårdnadshavarna inte har möjlighet att gå in via sitt barns dator, se ”Använda Zoom på Väggaskolan – externa användare”.

Här hittar du länk till mentorns föräldramöte som följer efter rektorns möte.

Varmt välkommen att delta!

Skolledningen