Föräldramöte hösten 2020

Under vecka 36 välkomnas alla vårdnadshavare till digitala föräldramöten som genomförs av respektive program med hjälp av Google Meet.

Mentorerna mailar inbjudan till sina elever. Elev loggar in och överlämnar datorn till sina föräldrar.

Föräldramöten genomförs på följande datum och tid:

Skolenhet 1: Inbjudan skickas ut vid skolstart till Introduktionsprogrammen och Gymnasiesärskolans program.

Skolenhet 2: Program BF, ES, SA, VO             Datum: 1 september     Tid: 18:15 – 19:30

Skolenhet 3: Program BA, EK, RL, VF, HT       Datum: 2 september    Tid: 18:15 – 19:30

Skolenhet 3: Program EE, FT, NA, TE              Datum: 3 september    Tid: 18:15 – 19:30

 

Varmt välkommen att delta!

Skolledningen