Fjärrundervisning för vissa klasser efter höstlovet!

Vägga Gymnasieskola har tagit beslut om hur undervisningen ska bedrivas från och med vecka 45 och fram till vecka 50.

Fjärrundervisning kommer att ske för följande program: TE, SA, EK och NA. Berörda elever får under sex veckor fjärrundervisning varannan vecka med start v. 45 (efter lovet).

Följande klasser i årskurs 1 har fjärrundervisning vecka 45, 47 och 49:
EK20a, EK20b, NA20, SA20a, SA20b och TE20

Följande klasser i årskurs 2 och 3 har fjärrundervisning vecka 46, 48 och 50:
EK19a, EK19b, NA19a, NA19b, SA19 och TE19
EK18a, EK18b, NA18, SA18 och TE18

OBS! Övriga program påverkas inte!

Undervisande lärare och mentorer kommer göra sitt bästa för att eleverna ska känna sig trygga och bekväma med fjärrundervisningen. Närmare information till eleverna har lagts ut på ElevNytt (kortonline).

Skolledningen
Vägga Gymnasieskola