Detta gäller vid utlandsvistelse

I flera länder har nya varianter av viruset som orsakar covid-19 fått stor spridning. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du som reser in i Sverige undviker nära kontakter i minst sju dagar, testar dig för covid-19 vid inresan till Sverige och på dag fem efter ankomst. Rekommendationerna gäller oavsett vilka länder du har besökt och gäller både svenska och utländska medborgare.

Om ett barn eller ungdom inom kommunens verksamheter varit utomlands, ska personen inte gå till skolan eller förskolan förrän efter 7 dagar hemma i karantän. Om barnet eller ungdomen inte visar på några symtom efter sju dagar kan hen återgå till förskolan eller skolan. Glöm inte att ta kontakt med ditt barns skola efter hemkomsten.

Testa dig och stanna hemma

Testa dig så fort som möjligt efter att du kommit till Sverige och testa dig igen fem dagar efter ankomsten. På 1177.se kan du läsa mer om hur du går tillväga för att testa dig för covid-19 i Blekinge.

Stanna hemma och undvika nära kontakter i minst sju dagar efter ankomst till Sverige. Det gäller också om dina test för covid-19 är negativa. Barn, oavsett ålder, ska också följa rekommendationen att stanna hemma och undvika nära kontakter. Om du testar positivt för covid-19 kommer du att få särskilda instruktioner från hälso- och sjukvården.

Rekommendationen att testa sig gäller för barn från förskoleklassen och äldre. Den gäller även om du tidigare haft covid-19.

folkhalsomyndigheten.se kan du läsa mer om vad som gäller för en person som varit utomlands.