Fortsatt delvis fjärrundervisning

Smittskyddsläkaren i Blekinge rekommenderar att gymnasieskolorna i länet fortsätter insatsen med delvis distansundervisning under vecka 11-13 med successiv ökning av närundervisningen vid behov. Detta innebär att vi fortsätter som planerat enligt schemat för när- och fjärrundervisningen. 

Ny bedömning av smittläget med ett nytt ställningstagande görs av smittskyddet under vecka 14.  

Gällande rekommendationer för gymnasieskolan>

Närundervisning 1 februari – 1 april

Planeringen innebär i grunden att klasserna är inne två dagar varannan vecka. Utöver detta har några av yrkesklasserna mer närundervisning. Gymnasiesärskolan och IM är undantagna fjärr- och distansundervisningen. Dock kommer IM att ha fjärrundervisning två dagar varannan vecka för att minska trängsel.

Schema för närundervisningen, finns även på Kortonline -> Elev Vägga (elevernas intranät).

Hemvister – hemklassrum

Alla klasser har två vanliga klassrum eller ett stort klassrum som hemvist. De salar som står på det vanliga schemat gäller INTE. Det är viktigt att eleverna håller sig i hemvisten under hela skoldagen, även vid rasterna (men passa på att vara utomhus). Information finns på Kortonline -> Elev Vägga.

Eleverna använder närmaste in- och utgång till sin hemvist samt toaletter. Skåp används endast om dessa finns i hemvisten så utgå från att jackor/väskor får hanteras av eleverna på plats under skoldagen. Eleverna får bara röra sig i lokalerna vid nödvändiga förflyttningar (specialsalar) samt vid lunch.

Lunch

Eleverna har schemalagd tid för lunch och denna måste hållas.  För att säkerställa att detta sköts och att eleverna håller socialt avstånd i kö och i matsal, kommer personal att följa varje klass. Vilken tid som gäller för respektive klass kan eleverna se på aktuellt schema.

Information

Kontrollera vilken vecka och vilka dagar du som elev ska vara på skolan. (närundervisning)

Information läggs ut på kortonline -> Elev Nytt.

Viktigt att påminna om är:

Ordinarie schema följs. Eleverna har schemalagd tid för lunch.  Viktigt att tiderna följs och att eleverna går på lunch tillsammans med någon personal. Mentorerna kommer att veta vem. Markeringar i kön ska hållas, likaså bordsmarkeringar. Om det inte sköts, bryter man mot skolans ordningsregler.

Gå igenom skolans ordningsregler vid tillfälle och prata om hur man förhåller sig till dessa när man är i skolan och när man är på distans. De ska alltid följas.

Cafeterian kommer att vara stängd tillsvidare vilket innebär att eleverna själva kan ha med sig kaffe, fralla eller frukt om så önskas.

Biblioteket kommer att vara stängt tillsvidare. Elever kan vända sig till undervisande lärare om behov finns att nyttja bibliotekets tjänster.

Prata ofta om vilka hemvister/hemklassrum ni har, vilka toaletter som bör användas, vilka in- och utgångar ni helst ska ta och andra praktiska saker.

Kom överens om hur ni håller kontakten mellan elev och lärare och med varandra.

Senaste nytt kommer att läggas ut regelbundet på nyheter.

Allanrop med påminnelser kommer dagligen kl 9.40

/Skolledningen

 

Praktisk information

  • Tänk på att du måste vara symtomfri när du ska in på skolans lokaler.
  • Administrationen är inte alltid på plats så receptionen kan vara obemannad.
  • Om du får problem med din dator, maila till IT-tekniker Mikael Martinsson
  • Om du behöver IKT-support, mailar du IKT-pedagogerna Peter Liljedahl eller Petra Johansson.

Viktigt att tänka på för dig, som elev, under fjärrundervisningen!

  • Du följer ditt schema om inget annat är avtalat.
  • Din lärare kommer att registrera närvaro, incheck/utcheck med kamera på. Kom i tid till lektionen, även om den är via datorn.
  • Om du är sjuk, ska du sjukanmäla dig som vanligt, antingen via Dexter eller via telefonnr 0454-815 02. Sjukanmälan görs av vårdnadshavare eller myndig elev.
  • Du får studiemedel även vid distans- och fjärrundervisning. Du kan läsa mer på CSN:s hemsida.
  • Följ aktivt ElevNytt på www.kortonline.se, Väggaskolans hemsida och lärarnas instruktioner på det sätt som dina lärare vanligen brukar kommunicera, på digitala medier.

För att detta ska fungerar krävs att du tar ansvar för dina studier och att du aktivt ber om hjälp om något inte fungerar. Skolans ordningsregler är viktiga att följa med betoning på studiero, trygghet och trivsel. Vi är varandras arbetsmiljö!