Dåtid – Nutid – En hållbar framtid

I mars var fyra elever från samhällsprogrammet i Tyskland för nästa del av vårt pågående Erasmus-projekt tillsammans med deltagare från Tyskland, Spanien, Italien, Grekland och Portugal.

Syftet med projektet är att främja värden som inkludering och mångfald, tolerans och demokratiskt deltagande – frågor som är högst aktuella i dagens samhälle.

Fokus för mobiliteten i Tyskland var miljö- och klimatfrågor och tillsammans med deltagare från de andra EU-länderna arbetade eleverna med workshops, organiserade utställningar och åkte på diverse studiebesök som kretsade kring ämnen som förnybar energi, integration och hållbar turism.

Nu ser vi fram emot mitten av maj då samtliga länder kommer hit för den avslutande delen av projektet!

 

Linus P Wissel
Lärare