Bygg- och anläggning fortsatt rekommenderade!

Bygg- och anläggningsprogrammet passerade nålsögat och de höga krav som Byggnadsindustrins Yrkesnämnd ställer och fick förnyad branschrekommendation.  Det var stolta lärare som tog emot diplomet och kvalitetsstämpeln  ”Branschrekommenderad skola”. Kvalitetsstämpeln ges till skolor som bedöms ha förutsättningar att ge grundläggande yrkesutbildning som uppfyller byggbranschens krav och måste förnyas vartannat år.

Syftet med Branschrekommenderad skola är att tydliggöra branschens prioriterade förväntningar på skolor som utbildar för byggbranschens yrken och bidra till utveckling av utbildningen så att alla elever kan få utbildning med bra kvalitet.Läs mer på Byggnadsindustrins Yrkesnämnds hemsida.