Årskurs 1 och 2 går över till fjärrundervisning 29 april

Förvaltningschef Tomas Ringberg har idag haft möte med smittskydd Blekinge och är överens om att det är ett ansträngt läge på Vägga. Anspänningen är hög och det är svårt att få en överblick, vilket medför stor oro hos många, både elever och lärare. Enligt de uppgifter som smittskydd Blekinge har i dagsläget är ett tio-tal elever och ett par medarbetare på skolan konstaterat smittade, samt att ett antal väntar på provsvar. För några klasser har, under senaste veckan, beslut fattats om distansundervisning med hänvisning till regionens senaste råd. Efter samråd idag är smittskyddsläkare och förvaltningschefen överens om att en lämplig åtgärd är att ytterligare begränsa närundervisningen på skolan.

Efter samråd med smittskydd Blekinge har förvaltningschefen, inom ramen för tidigare beslut, fattat beslut att årskurs 1 och 2 övergår till distansundervisning under perioden från den 29 april till och med den 12 maj. Årskurs 3 fortsätter med 100% närundervisning på plats i skolan. Skälet till att årskurs 3 prioriteras för närundervisning är att dessa elever ska ges bästa förutsättningarna att klara sin gymnasieexamen.

Gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen omfattas inte av beslutet och fortsätter som innan med 100% närundervisning.

Karlshamn 2021-04-28