Gymnasiesärskolan (Anpassade gymnasieskolan)

Kontaktuppgifter:

Gymnasiesärskolan

Anja Vikström

Rektor skolenhet 1

Telefon 0454-57 4231

E-mailadress anja.vikstrom@utb.karlshamn.se

Rektor för Anpassad gymnasieskola, Introduktionsprogrammen och Elevhälsan

Anne Olsson

Specialpedagog

Telefon 0454-57 4073

E-mailadress anne.olsson@utb.karlshamn.se

Specialpedagog för Individuella programmet på Anpassad gymnasieskola.

Cecilia Haglund

Programansvarig Administration, handel och varuhantering

Telefon 0454-57 4173

E-mailadress cecilia.haglund@utb.karlshamn.se

Marcus Niemi

Programansvarig Hotell, restaurang och bageri

Telefon 0454-57 4212

E-mailadress marcus.niemi@utb.karlshamn.se

Roland Eriksson

Programansvarig Fastighet, anläggning och byggnation

Telefon 0454-57 4170

E-mailadress roland.eriksson@utb.karlshamn.se

Tina Albinsson

Studie-och yrkesvägledare

Telefon 0454-57 4148

E-mailadress tina.albinsson@utb.karlshamn.se

Studie- och yrkesvägledare för Fordon- och transportprogrammet, Teknikprogrammet och Anpassad gymnasieskola.

Anna Leandersson

Specialpedagog

Telefon 0454-57 4180

E-mailadress anna.leandersson@utb.karlshamn.se

Specialpedagog för Nationella programmen på Anpassad gymnasieskola.